Szukaj produkt:


Kategorie

Kontakt


kontakt@midas.pl

tel: +48 413 123 004
fax: +48 800 530 994
mob: +48 608 686 436

Jak możesz zapłacić

eCard - bezpieczne płatności, kupuj bez obawInstrukcje i gwarancje


Instrukcja montażu i Gwarancja

Modułowe tarasy drewniane

Deski tarasowe w modułach 30x30cm

 

Materiał: Drewno akacja + szkielet nośny z PVC  
Drewno akacjowe samo w sobie zawiera naturalne oleje, które chronią je przed szkodnikami, grzybami i próchnicą - dlatego jest bardzo dobrym materiałem do użytku na zewnątrz budynków. Szkielet nośny z PVC służy do mocowania elementów drewnianych, mocowania modułów ze sobą wzajemnie oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i wody pod elementami drewnianymi. 

Zastosowanie tarasów akacjowych  
Na zewnątrz jako ścieżki i podłogi (ogrody, działki rekreacyjne, ogródki piwne, patio, tarasy, balkony, ganki, chodniki, obrzeża basenów, obrzeża jacuzzi, obrzeża oczek wodnych)
Wewnątrz jako podłogi (hotele, restauracje, sauny, kluby fitness, centra odnowy biologicznej, garaże, piwnice, łazienki)

Materiał: Drewno teak + szkielet nośny z PVC
Drewno teakowe jest odporne na starzenie biologiczne, gnicie i infekcje pasożytnicze. Teak jest bardzo twardy, ciężki i tłusty, co powoduje, że doskonale znosi oddziaływanie słońca, śniegu i deszczu. Posiada bardzo dobre parametry mechaniczne, wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz odporność na starzenie bez utraty własności mechanicznych. Naturalną cechą drewna teak jest zmiana koloru w każdych warunkach użytkowania z barwy jasnożółtej na szarobrązową. 

Szkielet nośny z PVC służy do mocowania elementów drewnianych, mocowania modułów ze sobą wzajemnie oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i wody pod elementami drewnianymi. 

Zastosowanie tarasów teak 
Na zewnątrz moduły tarasowe stosujemy, jako ścieżki i podłogi (ogrody, działki rekreacyjne, ogródki piwne, patio, tarasy, balkony, ganki, chodniki, obrzeża basenów, obrzeża jacuzzi, obrzeża oczek wodnych) 
Wewnątrz układamy moduły tarasowe, jako podłogi (hotele, restauracje, sauny, kluby fitness, centra odnowy biologicznej, garaże, piwnice, łazienki)

Montaż modułów tarasowych
Moduły tarasowe montuje się bez używania narzędzi. Każdy moduł posiada 2 boki z zaczepami i 2 boki z gniazdami. W przypadku montażu modułu ułożonego zaczepami od dołu należy podnieść sąsiednią krawędź z gniazdami do góry i włożyć pod nią moduł z zaczepami. Łączenie elementów odbywa się przez zatrzask. Istnieje możliwość wymiany modułu bez konieczności rozbierania całej powierzchni. Montaż tafli tarasowych zalecany jest na równych i utwardzonych powierzchniach, mających spad w celu odprowadzenia wody.

Konserwacja modułów tarasowych
Aby cieszyć się wieloletnią satysfakcją z użytkowania modułów tarasowych zalecane jest okresowe konserwowanie elementów wykonanych z drewna akacjowego i teakowego. Pierwsze powinno nastąpić zaraz po ułożeniu desek tarasowych (drewno surowe), a kolejne w odstępach 3-6 miesięcznych olejami lub innymi środkami impregnującymi dla drewna egzotycznego (teak lub akacja). 

 

Gwarancja

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie obejrzeć moduły tarasowe. Moduły z widocznymi wadami fabrycznymi nie należy montować a ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży.
Zasady składania reklamacji są opisane w punkcie IV.
Naturalne cechy modułów tarasowych tworzą oryginalną barwę i styl, moduły mogą różnić się od wzornika i innych materiałów marketingowych. Gwarancji nie podlegają moduły po niewłaściwym zamontowaniu.
Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić podłoże zgodnie z parametrami podanymi w instrukcji montażu.
Gwarancją nie są objęte: moduły tarasowe z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu; naturalne zużycie desek; uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania obcasami butów, piaskiem, żwirem i ostrymi przedmiotami, zadrapania pazurami zwierząt, szkody wyrządzone przez ciężkie meble lub sprzęt bez odpowiedniej ochrony, wgniecenia, pęknięcia, powstałe na skutek zalania barwiącymi płynami, etc.); efekty akustyczne związane z użytkowaniem; zróżnicowana kolorystyka; naturalna zmiana barwy na skutek działania warunków atmosferycznych (np. słońce, woda, różnice temperatur itp.) oraz naturalne ścieranie powierzchni; moduły tarasowe bez zalecanej konserwacji olejami lub innymi środkami impregnującymi.
 
Moduły tarasowe są produktem naturalnym, który podlega biodegradacji.
 
I. Montaż modułów tarasowych
Montaż modułów tarasowych pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji winien być zgodny z instrukcją montażu dołączoną do zakupionych modułów tarasowych.
 
II. Zabezpieczenie przed zniszczeniem
Moduły tarasowe wymagają konserwacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu modułów tarasowych.
 
III. Czyszczenie i pielęgnacja modułów tarasowych
Do czyszczenia i konserwacji powierzchni należy używać środków czyszcząco-pielęgnujących przeznaczonych do drewna, z którego są wykonane moduły tarasowe.
 
IV. Reklamacja
Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy podłogi tarasowej, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykrycia wady.  W piśmie należy podać symbol modułu tarasowego, ilość wadliwych sztuk lub powierzchnię oraz uzasadnienie reklamacji.
Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu modułów tarasowych (paragon lub fakturę).
Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia modułów tarasowych w celu określenia zasadności reklamacji.
Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części uszkodzonej, obniżenie ceny produktu lub naprawy poprzez usunięcie usterki. W przypadku braku możliwości dostarczenia Klientowi modułów tarasowych o identycznych parametrach lub usunięcia usterki, zostanie zwrócona kwota za uszkodzoną część.
Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 lat licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.